Werkgebied

Gebieden waarin wij oplossingen hebben gevonden (en vinden) zijn bijvoorbeeld:

En, zoals al aangegeven, Crinso zet de beste partners in voor de gebieden en voert, indien gewenst de regie als architect